EU projekt

Uvođenje normi i certifikacija prema EN 1090 i EN ISO 3834-3

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podaci o korisniku:

STS-tech d.o.o., Glavna ulica 7, Sivica, 43017 Podturen
Tel: 099 8270 648 / office@sts-tech.hr

Opis projekta:

Certifikacija poduzeća prema EN ISO 3834-3. certifikaciju Tvorničke kontrole proizvodnje (FPC) prema EN 1090, te edukaciju zaposlenika za Međunarodne tehničare za zavarivanje (IWT).

Cilj projekta:

Cilj projekta je uskladiti norme, potvrditi usklađenost i kvalitetu proizvoda s direktivama EU-a, jačati povjerenje kupaca i povećati konkurentnost, a što će za rezultat imati povećanje prihoda od prodaje i prihode od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Vrijednost projekta: 88.800,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 74.592,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1. listopad 2018 – 30. rujan 2019.

 

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i na poveznici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke STS-tech d.o.o.